O nama

Regionalni centar za manjine (RCM) je nevladina, nepartijska, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu, a koja deluje na teritoriji Zapadnog Balkana. RCM je osnovan 2006. uz pomoć Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.

RCM radi na unapređenju i zaštiti manjinskih prava, bori se protiv svih oblika diskriminacije, isključivanja i marginalizovanja manjina i marginalizovanih grupa i promoviše osnaživanje manjina kako bi se obezbedilo njihovo puno učešće u svim oblastima društva.

Manjine
Manjinama smatramo sve marginalizovane, diskriminisane i nedovoljno predstvaljene grupe – uključujući, ali se ne ograničavajući se na etničke, rodne i seksualne manjine, ekonomske manjine, kao i osobe sa invaliditetom.
Region
Zapadni Balkan čine sedam zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora Hrvatska, Kosovo, Makedonija, i Srbija. Uprkos često naglašenim razlikama, ove zemlje dele zajedničku kulturu i istoriju, i što je još važnije – sve imaju istu političku aspiraciju da se priduže porodici evropskih naroda.

 

Ove ciljeve ćemo ostvariti kroz sledeće aktivnosti:

 • Izgradnja organizacionih i personalnih kapaciteta manjinskih organizacija na Zapadnom Balkanu;
 • Jačanje kapaciteta predstavnika/ca vlasti i civilnog društva koji rade za manjinskim grupama;
 • Širenje informacija;
 • Podsticanje i podržavanje saradnje i umrežavanja između manjinskim NVO na Zapadnom Balkanu;
 • Monitoring i izveštavanje o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu;
 • Izdavačka delatnost;

 

RCM je posvećen negovanju demokratskih principa, socijalne pravde, jednakosti i ljudskih prava.

 

Osnove vrednosti:
 • jednakost
 • inkluzivnost
 • različitost
 • dostojanstvo
 • poštovanje