Zakon o stanovanju u suprotnosti sa ljudskim pravima