VESTI

Beograd, 8. april 2016 - Intervencije Rekonstrukcije Ženski fond na terenu i informativne fandrejzing akcije ”Sestre to rade najbolje“ počele su kao naša pobuna protiv majskih arogancija i sejanja straha: Crkve, koja je optužila LGBT za pošast poplava, konzervativaca nacionalnog tipa koji su poslali poruku ženama da nose proju muškarcima na nasipima, države koja je primenila cenzuru na razmenu informacija i mišljenja među građanima. Naša politika solidarnosti se uvek zasniva na aktivizmu, saradnji, deljenju informacija, uključivanju i učenju jednih od drugih i ovo su naša i iskustva naših najbližih saradnica i saradnika.

Rumunija, 22. februar, 2016 - Rumunjska nacija svoje konstituiranje polovicom devetnaestog stoljeća prilično duguje predrasudi o Romima kao civilizacijski inferiornom narodu. Njihov status i integracija u društvo ni danas nisu puno napredovali, a najnoviji trend u pokušajima poboljšanja njihovog položaja – projekti nevladinih organizacija omogućeni europskim fondovima – svojim učincima prvenstveno doprinosi reprodukciji marginalizacije.

Beograd, 12. februar, 2016 - Amnesty International izražava zabrinutost u vezi sa Predlogom zakona o stanovanju i održavanju zgrada Vlade Srbije, koji bi, ukoliko ga Skupština usvoji, doveo do kršenja prava pojedinaca i porodica iz ranjivih grupa koje se nalaze u riziku od prinudnih iseljenja.

Beograd, 10. februar, 2016 - Liga Roma izražava zabrinutost zbog inicijative za rehabilitaciju Milana Nedića i sve prisutnijeg predstavljanja njega kao “sprskog heroja” lažnim iznošenjem istorijske istine. Pokretanjem procesa njegove rehabilitacije i pružanjem javne podrške od strane pojedinih političara vrši se revitalizacija stravičnih zločina i nanosi nepravda svim njegovim žrtvama.

Pančevo, 30. oktobar, 2014 - Dvoje dece, Anastasija (2) i Kristijan (5) Jovanović tragično su nastradali u naselju Mali Rit kod Pančeva, danas oko 10.30 časova, kada je izbio požar u kući u kojoj su u tom trenutku bili sami.

OBAVEŠTENJA

Novi Sad, 8. april 2016 - Zajednički Program stažiranja Evropskog Centra za prava Roma, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i VRCD Romaversitas programa.

Niš, 14. maj, 2014 - Ženski prostor, feministička aktivistička organizacija, objavljuje poziv za učešće na šestoj Feminističkoj letnjoj školi, koja će se održati od 22. do 27. jula 2014. na Borskom jezeru.

Beograd, 12. novembar, 2013 - Civil Rights Defeners u okviru projekta „Povećanje vidljivosti diskriminisanih grupa u Srbiji 2013“ podržanog od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowement for Democracy) raspisuje konkurs za najbolje fotografije o životu romske zajednice u Srbiji.

Beograd, 08. oktobar, 2013 - Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva mlade – pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na konkurs za „Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“.

Beograd, 05. septembar, 2013 - Centar za integraciju mladih poziva sve zainteresovane osobe za rad, druženje, učenje i igranje sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici, da se prijave za volontiranje tokom školske 2013/2014 godine!