RCM Informacioni centar širi i razmenjuje korisne informacije među aktivistima/kinjama u oblasti ljudskih prava, ekspertima/kinjama, državnim institucijama, donatorima i medijima.
Unapred vam se zahvaljujemo na prosleđenim informacijama o manjinskim i ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu, a koje mogu da uključuju vesti, informacije o dešavanjima, radionicama, konferencijama, finansijskoj podršci, poslovima i stipendijama. Molimo vas da vaše informacije šaljete na info@minoritycentre.org.

Pretraga biblioteke