Databaza eksperata/kinja za pitanje manjina je databaza koja se nalazi na internetu i u kojoj se nalaze eksperti/kinje koji se bave pitanjima manjina na Zapadnom Balkanu i u drugim zamljama.
Databaza nam omogućava da povežemo aktiviste/kinje i ekperte/kinje, da povežemo znanje i akciju.

Pretraga eksperata