Contact us

Kancelarija
Regionalni centar za manjine
Višnjićeva 11
11000 Beograd, Srbija
Telefoni: (+381 11) 4087 039
Fax:         (+381 11) 4087 039
 
 
Jovana Vuković, Koordinatorka
 
Marko Vasiljević, Programski saradnik
 
Marko Jovanović, Programski asistent
 
Marina Vignjević, Administrativna asistentkinja


Savetodavni odbor
je savetodavno telo koje pruža ekspertsku pomoć zaposlenima u RCM-u i Upravnom odboru.
Arber Nuhiu (Kosovo)
Diana Šehić (Bosna i Hercegovina)
Entila Zyba
(Albanija)
Ljupka Kovačević (Crna Gora)
Ramadan Šakirovski (Makedonija)
Suzana Kunac (Hrvatska)
Vera Kurtić (Srbija)
 
Upravni odbor
je izvršno telo RCM-a koje se stara o uspešnom delovanju RCM-a saglasno njegovoj misiji i ciljevima.
Ana Vilenica
Jovana Vuković
Vladan Jeremić
Zoe Gudović