RCM Aktuelnosti

Beograd, 23 april 2013 - Nevladine organizacije Praxis i Regionalni centar za manjine obaveštavaju javnost da je juče, 22. aprila 2013. godine i danas, 23. aprila 2013. godine Gradska uprava grada Beograda u saradnji sa Gradskom opštinom Čukarica sprovela rušenje dela neformalnog romskog naselja koje se nalazi pored benzinske stanice OMV na Vidikovcu.

Beograd, 08. mart 2012 - Osmog aprila obeležava se međunarodni dan Roma i Romkinja, dan sećanja na prve korake koji su preduzeti u cilju priznavanja političkog subjektiviteta i manjinskog statusa i prava Roma, ali i zahteva da se odlučno i bez oklevanja suprotstavi rasizmu i društvenoj stigmatizaciji Roma.

Beograd, 25. mart 2013 - Intervju sa Jovanom Vuković koordinatorkom, Regionalnog centra za manjine. Razgovarala, intervju transkribovala i uredila Ana Vilenica.

Beograd, 06. decembar, 2012 - Uvereni da nacionalizam, rasizam, homofobija, seksizam i svi drugi vidovi opresije imaju zajedničku matricu

Beograd, 04. oktobar 2012 - Regionalni centar za manjine u saradnji sa Evropskim grassroots antirasističkim pokretom, organizuje 13. oktobra 2012. Dan ponosa Roma i Romkinja.

Beograd, 25. septembar, 2012 - Regionalni centar za manjine izražava duboku zabrinutost povodom dramatičnog stanja  ispred Centra za azil u Bogovađi koje su prilikom posete 12. septembra zatekli naši aktivisti/kinje.

Beograd, 05. septembar 2012 - Koalicija protiv diskriminacije i Koalicija za pristup pravdi zahtevaju od Predsednika Vlade Ivice Dačića i Prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića da bezuslovno osiguraju poštovanje ustavom zajamčenih ljudskih prava svih građana Srbije, uključujući i njihovo pravo na mirno okupljanje.

Beograd, 04. septembar 2012 - Zakonom o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 31. avgusta 2012. godine, propisan je postupak utvrđivanja vremena i mesta rođenja lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih, čime je učinjen prvi korak ka rešavanju problema nekoliko hiljada pravno nevidljivih lica u Srbiji.

Niš/Beograd, 12. jul, 2012 - Organizacije za zaštitu ljudskih prava zahtevaju od nadležnih republičkih i gradskih vlasti da hitno preduzmu mere kako bi se obezbedili minimalni uslovi za dostojanstveno stanovanje Roma koji su iseljeni iz neformalnog naselja Belvil u Niš.