RCM Aktuelnosti

Najoštrije osuđujemo ograđivanje visokom žicom romskog naselja u bloku 67 na Novom Beogradu koje je započelo 16. juna 2009. godine. Podizanje žice oko ovog naselja, koje se nalazi u neposrednoj blizini objekata koji biti korišćeni tokom Univerzijade, ugrožava pravo stanovnika/ca ovog naselja da se slobodno kreću i da koriste jedini izvor vode, koji se nalazi van samog naselja.

http://www.undp.org.rs/

Kao rezultat dosadašnjeg rada na projektu „ Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, koji se realizuje u saradnji Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, a uz finansijsku podršku Evropske unije proizašli su prevodi Zakona o zabrani diskriminacije na engleski, romski, mađarski, albanski, bugarski, rumunski i slovački jezik.